Ga naar de inhoud
Vernieuwing Molenbuurt II

Nieuwbouw

Na vernieuwing van het eerste deel van de Molenbuurt, gaan we verder en richten we ons op de toekomst van de wijk, die wij Molenbuurt II zijn gaan noemen. Dit betreft de Peperboomstraat, Bootsmanstraat, Visserstraat, Molstraat en de Valkstraat in Wormer. De vernieuwing van de Molenbuurt II is gepland in vijf fasen. Inmiddels zijn we beland in fase 4, de planfase.

Begin september 2022 was er een bijeenkomst voor de bewoners en omwonenden van Molenbuurt II. Tijdens de informatiebijeenkomst werden de voorlopige plannen voor de vernieuwing van de wijk gepresenteerd. Het plan is om de huidige woningen voor nieuwbouw te vervangen en een appartementengebouw te realiseren voor de ouder wordende (wijk)bewoners. Dit is samen met een projectgroep van bewoners uit de wijk bedacht. Het idee is om de nieuwe woningen te realiseren in traditionele tuinstadstijl (zie sfeer impressie hieronder). De reacties van de aanwezigen op het gepresenteerde plan waren zeer positief. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt in overleg met de gemeente en de buurtbewoners.Planfase

In de planfase werd het voorlopig stedenbouwkundig plan uitgewerkt in een definitief stedenbouwkundig plan. Ook werd er gewerkt aan het sociaal plan. In april 2023 werd het sociaal plan definitief vastgesteld. Vervolgens gaan we nadenken over een uitvoeringsplan en wordt er een financiële doorrekening gemaakt. Hieruit moet blijken of de plannen voor de vernieuwing van de wijk ook daadwerkelijk haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Bekijk de presentatie over de planfase online
Wilt u de informatie die tijdens de informatiebijeenkomst in september 2022 is gepresenteerd nog eens rustig teruglezen? Of was u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomst te komen? Bekijk hier de presentatie over de planfase.


Bekijk ook de presentatie over het voorlopig stedenbouwkundig plan.

Verwachte route sloop en vervangende nieuwbouw

Op de informatiemarkt op 16 mei 2023 kon u zien wat de verwachte route van sloop en vervangende nieuwbouw wordt. Zie onderstaand plaatje. Bent u niet geweest, dan krijgt u een indruk bij onderstaand plaatje.

  • In blauw ziet u de eengezinswoningen.
  • In groen de kleinere levensloopbestendige woningen
  • In rood de eengezinswoningen die gesloopt worden en waar het appartementengebouw voor in de plaats komt.

De rode stippellijnen geven aan welk deel gesloopt en direct aansluitend vervangen wordt door nieuwbouw. Zo ziet u dat het blauwe blok 1 in z’n eentje wordt gesloopt en vervangen wordt door nieuwbouw en de blauwe blokken 4 en 5 bijvoorbeeld tegelijk gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. Dat kan omdat in die fase alle huishoudens uit de woningen van de blokken 4 en 5 dan al verhuisd zijn. We komen in de maand juni en juli bij alle huishoudens op bezoek om het uit te leggen.

We komen weer bij u op huisbezoek! Wat komen we doen?

In juni, juli en augustus 2023 komt WormerWonen weer bij u langs. De volgende punten zullen tijdens het bezoek aan de orde komen:

  1. U krijgt het definitief sociaal plan
  2. We lichten de route toe en vertellen in welke volgorde de verschillende woonblokken in Molenbuurt II aan de beurt zijn
  3. U krijgt een voorstel voor een verhuisafspraak op papier. Hierin staat welk verhuisinstrument (treintje, stadsvernieuwingsurgentie, etc) wij voorstellen voor vervangende huisvesting.
  4. Natuurlijk lichten wij het voorstel nog toe.

 

Vragen? Of wilt u met ons in gesprek over de vernieuwing van Molenbuurt II?

Mail naar molenbuurt@wormerwonen.nl of bel (075) 642 64 21.

 

Project documenten

Nieuwsbrieven

Details

Aantal woningen 145
Status Planfase