Vernieuwing Molenbuurt II

Nieuwbouw

Na vernieuwing van het eerste deel van de Molenbuurt, gaan we verder en richten we ons op de toekomst van de wijk, die wij Molenbuurt II zijn gaan noemen. Dit betreft de Peperboomstraat, Bootsmanstraat, Visserstraat, Molstraat en de Valkstraat in Wormer. De vernieuwing van de Molenbuurt II is gepland in vijf fasen.

 

Fase 3: keuzefase

Jan 2022 - ?

Informatiemarkt
Op 12 mei 2022 vond de tweede informatiemarkt plaats. Tijdens de informatiemarkt werden de buurtbewoners geïnformeerd over de resultaten van de projectgroep Molenbuurt II, bestaande uit 6 huurders uit uw buurt, een omwonende en medewerkers van WormerWonen. Zo ligt er een globaal advies vanuit de projectgroep richting WormerWonen naar aanleiding van het bouwkundig onderzoek dat in de afgelopen maanden is uitgevoerd en de uitkomst van de bewonersgesprekken die vorig jaar met bijna alle huurders in de Molenbuurt II zijn gevoerd.

Globaal advies
In dit globaal advies geeft de projectgroep aan dat de voorkeur uitgaat naar sloop/nieuwbouw. Motivatie hiervoor is onder andere dat renovatie kostbaarder is en heel veel ongemak geeft voor bewoners bij renovatie in bewoonde staat. Een andere belangrijke reden is dat er met sloop/nieuwbouw beter tegemoet gekomen kan worden  aan de opmerkingen die verzameld zijn uit de gesprekken met bewoners.

Tijdens de informatiemarkt gingen wij in gesprek met de buurtbewoners en omwonenden over het globaal advies en gaven we hen inzicht in hoe het verdere proces van dit project zal verlopen. Ook werden er een aantal mogelijke denkrichtingen gepresenteerd m.b.t. eventuele nieuwbouw in de buurt. De reacties van buurtbewoners en omwonenden op de denkrichtingen en het globaal advies van de projectgroep waren positief. 

We naderen nu het einde van de keuzefase. In de volgende fase, de planfase, wordt de gekozen aanpak verder uitgewerkt in een gedetailleerd ontwerp en gaan we weer in gesprek met alle buurtbewoners om de verdere gevolgen op individueel niveau te bespreken.

 

Fase 2: onderzoeksfase

Sep 2021 - jan 2022

Bouwkundig onderzoek
Samen met de projectgroep is er gekozen welk onderzoeksbureau het bouwkundig onderzoek gaat uitvoeren om de huidige staat van de woningen in kaart te brengen. In oktober en november van 2021 deed Scope onderzoek naar de huidige staat van de huurwoningen van WormerWonen in uw buurt. Op basis van een genormaliseerde inspectiewijze (NEN 2767) is een zogenaamde conditiemeting uitgevoerd. Deze conditiemeting brengt in kaart wat de staat van de woningen op dit moment is op een schaal van 1 tot 6. Vervolgens heeft Scope een voorstel gedaan voor maatregelen om de woningen te verbeteren qua energieverbruik en duurzaamheid. WormerWonen heeft daarbij vooraf aangegeven dat de woningen daarna nog zo’n 30 jaar voor goede huisvesting zouden moeten kunnen zorgen zonder grote (onderhouds-)ingrepen. Dit advies neemt WormerWonen mee in haar uiteindelijke beslissing of we voor sloop/nieuwbouw, renovatie of een combinatie van die twee gaan.

 

Fase 1: informatiefase

Feb 2021 - sep 2021
We bevinden ons nu in fase 1: de informatiefase. In deze fase gaan wij in gesprek met de bewoners van de Molenbuurt om te onderzoeken hoe de bewoners de wijk beleven, de woning ervaren en wat iedereen belangrijk vindt. Er zijn verder nog geen concrete plannen en we zoeken buurtbewoners die mee willen praten over het vervolg. In deze fase staat het uitwisselen van informatie centraal zodat we in de volgende fases aan een concreet plan kunnen werken en kunnen kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst van de wijk.

 

Vragen? Of wilt u met ons in gesprek over de vernieuwing van Molenbuurt II?

Mail naar molenbuurt@wormerwonen.nl of bel (075) 642 64 21.

 

Project documenten

 

Details

Aantal woningen 145
project-image_1985