Ga naar de inhoud
Vernieuwing Molenbuurt II

Nieuwbouw

Na vernieuwing van het eerste deel van de Molenbuurt, gaan we verder en richten we ons op de toekomst van de wijk, die wij Molenbuurt II zijn gaan noemen. Dit betreft de Peperboomstraat, Bootsmanstraat, Visserstraat, Molstraat en de Valkstraat in Wormer. De vernieuwing van de Molenbuurt II is gepland in vijf fasen. Inmiddels zijn we beland in fase 4, de planfase.

Begin september 2022 was er een bijeenkomst voor de bewoners en omwonenden van Molenbuurt II. Tijdens de informatiebijeenkomst werden de voorlopige plannen voor de vernieuwing van de wijk gepresenteerd. Het plan is om de huidige woningen voor nieuwbouw te vervangen en een appartementengebouw te realiseren voor de ouder wordende (wijk)bewoners. Dit is samen met een projectgroep van bewoners uit de wijk bedacht. Het idee is om de nieuwe woningen te realiseren in traditionele tuinstadstijl (zie sfeer impressie hieronder). De reacties van de aanwezigen op het gepresenteerde plan waren zeer positief. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt in overleg met de gemeente en de buurtbewoners.Planfase

In de planfase wordt het voorlopig stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt in een definitief stedenbouwkundig plan. Ook wordt er verder gewerkt aan het sociaal plan en wordt het sociaal plan vastgesteld. Het streven is om het sociaal plan in november van 2022 af te ronden. Vervolgens gaan we nadenken over een uitvoeringsplan en wordt er een financiële doorrekening gemaakt. Hieruit moet blijken of de plannen voor de vernieuwing van de wijk ook daadwerkelijk haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Bekijk de presentatie over de planfase online
Wilt u de informatie die tijdens de informatiebijeenkomst is gepresenteerd nog eens rustig teruglezen? Of was u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomst te komen? Bekijk hier de presentatie over de planfase.


Bekijk ook de presentatie over het voorlopig stedenbouwkundig plan.

 

Vragen? Of wilt u met ons in gesprek over de vernieuwing van Molenbuurt II?

Mail naar molenbuurt@wormerwonen.nl of bel (075) 642 64 21.

 

Project documenten

Nieuwsbrieven

Details

Aantal woningen 145
Status Planfase