Ga naar de inhoud
Ik zoek

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in Wormerland, Oostzaan of de Zaanstreek? WormerWonen zorgt voor betaalbaar en gewenst wonen voor mensen met een lager inkomen in gevarieerde en leefbare buurten. Al onze woningen worden via WoningNet geadverteerd. Het is daarom belangrijk dat u bij Woningnet staat ingeschreven als woningzoekende. 

Huur- en inkomensgrenzen sociale huurwoning per 1 januari 2023

Als u zoekt naar een sociale huurwoning via WoningNet, dan krijgt u te maken met huur- en inkomensgrenzen. Vanaf 1 januari 2022 worden deze, zoals ieder jaar, weer aangepast. We vertellen u welke grenzen dit zijn.

Het maximale (belastbaar) jaarinkomen waarmee u op een sociale huurwoning van WormerWonen kunt reageren is € 48.625. Let op: dit kan bij een andere corporatie lager liggen. U leest dit in de advertentie op WoningNet.

Verder geldt er ‘passend toewijzen’: de (netto) huur van de woning, die u wilt huren, moet passen bij uw jaarinkomen. Heeft u een 1 of 2 persoons huishouden en komt u in aanmerking voor huurtoeslag, dan moet de huur onder de (aftoppingsgrens) van € 647,19 blijven. Voor huishoudens met 3 of meer personen is dit € 693,60.

Om het verhaal compleet te maken. Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximum netto huurprijs van € 808,06.

 

 

Per 16 januari 2023:
nieuw puntensysteem voor WoningNet

Op 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning. Vanaf dan wordt er gewerkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken.

Met dit nieuwe systeem kunnen zij straks zelf punten op- en afbouwen. Als u per maand vier keer of meer op een woning reageert bouwt u punten op. En dat biedt kansen. Vooral voor de mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben.

Als een woningzoekende via WoningNet actief zoekt en per maand vier keer of meer reageert op een woning, worden punten opgebouwd. Op deze manier komen mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben sneller aan bod. Er zijn vier soorten punten die woningzoekenden kunnen opbouwen; wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten en startpunten.

De nieuwe regels hebben gevolgen voor woningenzoekenden die niet dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning of niet reageren. Ook zijn er consequenties als afspraken niet worden nagekomen. Er kunnen dan punten worden afgetrokken.

Het nieuwe puntensysteem lost helaas het tekort aan woningen niet op. Het zorgt er wel voor dat een groep woningzoekenden die nu niet aan bod komt, straks de kans krijgt om eerder een woning te vinden. Huurt u nu een woning en bent u niet dringend op zoek, dan verandert er voor u niet veel. Uw inschrijftijd wordt straks omgezet naar wachtpunten. Als u gebruik maakt van de regeling vervallen woonduur krijgt u voor die jaren ook wachtpunten.

Wat verandert er voor u?
Wilt u weten wat het nieuwe systeem voor u betekent? Doe de check om te kijken voor welke punten u in aanmerking komt of lees meer over de nieuwe regels op 
www.socialehuurwoningzoeken.nl.

 

Tips voor woningzoekenden

Inschrijven als woningzoekende
Als je op zoek bent naar een sociale huurwoning in de Zaanstreek is het belangrijk dat je staat ingeschreven bij WoningNet stadsregio Amsterdam. U kunt zich inschrijven als woningzoekende via de website. U betaalt hiervoor eenmalig € 50,- daarna betaalt u elk jaar € 8,- verlengingskosten. 

Woningen voor jongeren
In de sociale huursector zijn er speciale jongerenwoningen. Dit zijn woningen waarvoor alleen jongeren in de leeftijdscategorie 23 t/m 27 jaar in aanmerkingen komen. U krijgt dus voorrang op een jongerenwoning als u in deze leeftijdscategorie valt. 

Binding met Wormerland
Woont u al uw hele leven in Wormer? Dan kunt u binding met Wormerland aanvragen. Dit kunt u via WoningNet aanvragen, zij zetten uw binding met Wormerland dan in uw inschrijving. Met binding Wormerland kunt u ook voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Lees meer over binding met Wormerland

 

Handige website voor huurders en woningzoekenden!

Ken jij de website wonen.steffie.nl al? Deze website gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties in samenwerking met De Woonbond, Aedes en de Huurcommissie geeft huurders en woningzoekenden antwoord op 3 belangrijke vragen:

  • ik zoek een huurwoning:
    Steffie vertelt hoe dat werkt en waarop je moet letten.
  • ik heb een klacht over het onderhoud,
    ik heb een klacht over de huurprijs:
  • Steffie legt op een makkelijke manier uit wat je kunt doen. Je leert bijvoorbeeld wanneer je de Huurcommissie kunt vragen jouw huur of klacht te laten controleren.