Ik zoek

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in Wormerland, Oostzaan of de Zaanstreek? WormerWonen realiseert betaalbaar en gewenst wonen voor mensen met een lager inkomen in gevarieerde en leefbare buurten. Al onze woningen worden via WoningNet geadverteerd. Het is daarom belangrijk dat u bij Woningnet staat ingeschreven als woningzoekende. 

Huur- en inkomensgrenzen sociale huurwoning per 1 januari 2022

Als u zoekt naar een sociale huurwoning via WoningNet, dan krijgt u te maken met huur- en inkomensgrenzen. Vanaf 1 januari 2022 worden deze, zoals ieder jaar, weer aangepast. We vertellen u welke grenzen dit zijn.

Het maximale (belastbaar) jaarinkomen waarmee u op een sociale huurwoning van WormerWonen kunt reageren is € 45.015. Let op: dit kan bij een andere corporatie lager liggen. U leest dit in de advertentie op WoningNet.

Verder geldt er ‘passend toewijzen’: de (netto) huur van de woning, die u wilt huren, moet passen bij uw jaarinkomen. Heeft u een 1 of 2 persoons huishouden en komt u in aanmerking voor huurtoeslag, dan moet de huur onder de (aftoppingsgrens) van € 633,25 blijven. Voor huishoudens met 3 of meer personen is dit € 678,66.

Om het verhaal compleet te maken. Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximum netto huurprijs van € 763,47.

 

 

Zoals het er nu naar uitziet gaat er in 2023 een nieuw Woonruimteverdeelsysteem van start. Het nieuwe puntensysteem moet woningzoekenden met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod laten komen. Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium, maar gaan ook zogenaamde situatiepunten en zoekpunten een rol spelen.

Zoekpunten en situatiepunten
Als een woningzoekende via WoningNet actief zoekt en wekelijks reageert op woningen, kunnen extra punten worden opgebouwd. Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.

Halverwege dit jaar wordt een definitieve ingangsdatum bepaald. Voorlopig gaat men uit van begin 2023. 

Wilt u meer weten over het nieuwe verdeelsysteem? Kijk dan op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

 

 

Tips voor woningzoekenden

Inschrijven als woningzoekende
Als je op zoek bent naar een sociale huurwoning in de Zaanstreek is het belangrijk dat je staat ingeschreven bij WoningNet stadsregio Amsterdam. U kunt zich inschrijven als woningzoekende via de website. U betaalt hiervoor eenmalig € 50,- daarna betaalt u elk jaar € 8,- verlengingskosten. 

Woningen voor jongeren
In de sociale huursector zijn er speciale jongerenwoningen. Dit zijn woningen waarvoor alleen jongeren in de leeftijdscategorie 23 t/m 27 jaar in aanmerkingen komen. U krijgt dus voorrang op een jongerenwoning als u in deze leeftijdscategorie valt. 

Binding met Wormerland
Woont u al uw hele leven in Wormer? Dan kunt u binding met Wormerland aanvragen. Dit kunt u via WoningNet aanvragen, zij zetten uw binding met Wormerland dan in uw inschrijving. Met binding Wormerland kunt u ook voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Lees meer over binding met Wormerland

 

Woningen voor ouderen

Zorgwoningen en aanleunwoningen in Zaanstad

Heeft u een zorgvraag en bent u op zoek naar een seniorenwoning? WormerWonen heeft geen zorgwoningen in Wormerland, maar er zijn in Zaanstad een aantal zorgwoningcomplexen en aanleunwoningcomplexen. Denk bijvoorbeeld aan De Amandelbloesem in Wormerveer. In onderstaande documenten treft u een overzicht met deze zorg- en aanleunwoningcomplexen.