Ga naar de inhoud
Een huurwoning

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in Wormer, Oostzaan of de Zaanstreek? WormerWonen realiseert betaalbaar en gewenst wonen voor mensen met een lager inkomen in gevarieerde en leefbare buurten. Al onze woningen worden via WoningNet geadverteerd. Het is daarom belangrijk dat u als woningzoekende staat ingeschreven bij WoningNet. 

Inschrijven als woningzoekende

Via WoningNet ziet u welke huurwoningen er zijn

U kunt een woning zoeken op www.woningnetregioamsterdam.nl. Staat u nog niet ingeschreven bij WoningNet? Dan kunt u zich op de website inschrijven als woningzoekende. U betaalt € 50,- voor de inschrijving. En u betaalt € 8,- verlengingskosten per jaar.

  • Tip: schrijf uzelf zo vroeg mogelijk in
    Misschien bent u net 18 en zoekt u nu nog geen woning. Schrijf uzelf wel alvast in. Want dan staat u straks al langere tijd ingeschreven!

  • Tip: verzamel alvast belangrijke documenten
    Bent u straks de eerste kandidaat voor een huurwoning? Dan moet u zo snel mogelijk documenten inleveren bij ons. Kijk alvast welke documenten u moet inleveren op de pagina kandidaat-voor-een-huurwoning.


U kunt ook op onze website alle woningen van WormerWonen bekijken om u vast te oriënteren.

 

Op zoek naar een koopwoning?

Kijk dan in het op de pagina koopwoning op onze website.

Binding met Wormerland

Als u binding heeft met de gemeente Wormerland, kunt u voorrang krijgen als u reageert op sociale huurwoningen die met “Binding Wormerland” worden gepubliceerd op WoningNet.

Voorrang voor doorstromers
Bent u een doorstromer? Dan kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning. U bent een doorstromer met binding Wormerland als u een zelfstandige woning leeg achter laat in de gemeente Wormerland. U kunt daardoor voorrang krijgen op eengezins- en seniorenwoningen. Deze voorrang is van toepassing op woningen die op Woningnet staan met de omschrijving “Binding Wormerland doorstromers”.

Er wordt automatisch herkend aan uw woonplaats, die in uw inschrijving staat vermeld, of de voorrangsregeling voor doorstomers met binding Wormerland kan worden toegepast.

Voorrang voor starters
Bent u een starter? Dan kunt u ook voorrang krijgen. Dit is gebonden aan regels en vaak moet u zelf actie ondernemen. Als u aan de voorwaarden voldoet heeft u als starter binding met Wormerland. Dan krijgt u voorrang op woningen die in Woningnet zijn gelabeld als “Binding Wormerland starters”.