Ga naar de inhoud
Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten van WormerWonen in 2021. De jaarrekening biedt inzicht in de belangrijkste cijfers over dat jaar. Een hele korte weergave vindt u in dit bericht. Het online document vindt u onderaan deze pagina. 

Stabiele financiele positie
In 2021 gloorde er weer hoop na de uitbraak van corona in het jaar daarvoor. Er waren vaccins op komst en tegen de zomer van 2021 zou alles weer normaal zijn. Jammer genoeg maakten de delta- en omnikronvariant hun intrede in Nederland en ging in het najaar alles weer op slot. Ook ons kantoor moest aan het einde van 2021 weer even dicht.  

Tot op heden heeft WormerWonen nog geen financiële consequenties ondervonden door corona. De inflatie in 2021 was hoog en de inkomensontwikkeling bleef achter. Mede door deze druk op inkomens zijn in 2021 de huren bevroren. Gelukkig was de rente laag en mochten corporaties rekenen op steun van de overheid. De financiële positie van WormerWonen is ook dit jaar weer goed en stabiel gebleven.  

Bouwen 
Er kwam meer goed nieuws. In 2023 wordt namelijk de verhuurdersheffing afgeschaft waardoor de investeringscapaciteit van woningcorporaties toeneemt. Hierdoor kan er gewerkt worden aan de uitbreiding van de woningvoorraad. De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat er hopelijk voor zorgen dat er bouwgronden beschikbaar zijn. 

Dit jaar heeft WormerWonen al flink getrokken aan de bouw van nieuwe woningen. Zo leverde zij in 2021 92 nieuwe, gasloze woningen op en zijn er nog 73 woningen in aanbouw. Daarnaast is WormerWonen ook druk bezig geweest met het verduurzamen van haar bestaande woningbezit. Steeds meer huurders ontvangen hun elektriciteit rechtstreeks van de zon. Dit scheelt ook in de woonlasten, precies zoals we hadden bedacht. 

Ook tijdens het tweede coronajaar zijn er weer bijzondere prestaties verricht door WormerWonen. Niet alleen zijn de Watermuntstraat flats opgeleverd, dit jaar werd er - tussen alle bedrijvigheden door – ook nog eens een nieuw primair computersysteem in gebruik genomen. 

Ondernemingsplan 
Voor alle woningzoekenden die in de rij staan blijven wij ons inzetten. In 2019 heeft WormerWonen haar nieuwe ondernemingsplan ‘Voor de bewoners van morgen’ gepubliceerd. Het plan heeft een looptijd van vijf jaar: van 2020 tot 2025. Voor die periode stelt WormerWonen zich een aantal duidelijke doelen. De belangrijkste daarvan zijn het bouwen van voldoende woningen voor een brede doelgroep en het betaalbaar houden van de woonlasten. 

 

Documenten

 

Infographic's