Ga naar de inhoud
Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten van WormerWonen vorig jaar. De jaarrekening biedt inzicht in de belangrijkste cijfers over dat jaar. Een hele korte weergave vindt u in dit bericht. Het online document vindt u onderaan deze pagina.

Een uitdagend jaar

2022 was in alle opzichten een moeilijk en uitdagend jaar. Absoluut dieptepunt is de oorlog die Rusland op 24 februari 2022 begon met de inval in Oekraïne. Ook dicht bij huis zagen we crisis op crisis zoals de klimaatcrisis, de natuurcrisis, de energiecrisis met exploderende gas- en energieprijzen, een vluchtelingencrisis, een personeelscrisis en tot slot maar niet geheel onbelangrijk de woningcrisis met een woningtekort van bijna één miljoen woningen.

De hoge inflatie in 2021 liep in 2022 nog verder op, maar gelukkig mochten corporaties rekenen op steun van de overheid. Zo kregen huurders financiële compensatie vanwege de hoge gas- en energieprijzen. Daarnaast werd de verhuurdersheffing afgeschaft en hebben we weer een ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met een minister die de regie niet schuwt. De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat er hopelijk voor zorgen dat er bouwgronden beschikbaar komen. Door een solide financieel beleid is de financiële positie van WormerWonen en de ruimte om te investeren in het bouwen van nieuwe woningen op peil gebleven.

2022 heeft meer mooie dingen gebracht. De verduurzaming van woningen kan door de afschaffing van de verhuurdersheffing nog een stapje sneller. Dus zijn we van plan zo’n 350 extra woningen versneld van het gas af te halen in 2023 en 2024. De voorbereidingen zijn direct gestart. Daarnaast heeft WormerWonen 73 woningen opgeleverd en zijn er nog 47 woningen in aanbouw. Zo werd 2022 toch nog een beetje een zonnig jaar in de Zaanstreek.

Ondernemingsplan 
Voor alle woningzoekenden die in de rij staan blijven wij ons inzetten. In 2019 heeft WormerWonen haar nieuwe ondernemingsplan ‘Voor de bewoners van morgen’ gepubliceerd. Het plan heeft een looptijd van vijf jaar: van 2020 tot 2025. Voor die periode stelt WormerWonen zich een aantal duidelijke doelen. De belangrijkste daarvan zijn het bouwen van voldoende woningen voor een brede doelgroep en het betaalbaar houden van de woonlasten. 

 

Documenten

 

Infographic's