Ga naar de inhoud
Wet Goed Verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Hierin staat onder andere dat verhuurders, waaronder woningcorporaties, zich aan bepaalde regels moeten houden. Lees hieronder wat de wet Goed Verhuurderschap inhoudt. Zo hebben zij een informatieplicht: wij moeten bepaalde informatie met u delen. De meeste informatie vindt u in uw huurcontract en op de website. Daar staan bijvoorbeeld afspraken over de overeenkomst tussen WormerWonen en u, hoe u de woning dient te behandelen, afspraken over de borg en meer.

WormerWonen informeert nieuwe huurders door middel van een brochure. Tijdens het ondertekenen van het huurcontract nemen we deze brochure met hen door. Hierin staan dezelfde afspraken. Benieuwd naar wat er in de brochure staat? Neem een kijkje, wie weet komt u handige tips tegen.

Samengevat zijn de regels van Goed Verhuurderschap:

1. Niet discrimineren, door:

  • een heldere selectieprocedure te hanteren
  • objectieve selectiecriteria te gebruiken en
  • de keuze voor de gekozen huurder te motiveren.
    Dit hoeft niet als de woningcorporatie gebruik maakt van een woonruimteverdeelsysteem.

2. Niet intimideren.

3. Niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen.

4. Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.

5. Het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) over:

  • de rechten en plichten van de huurder
  • de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom
  • de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde
  • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld
  • de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt

6. Eventuele servicekosten niet anders dan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in rekening brengen.

7. Bij verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten geldt nog een aantal aanvullende regels. Onder meer dat rekening moet worden gehouden met de taal van de arbeidsmigrant en dat de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd.

 

 

Meldpunt

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt waarbij huurders terecht kunnen als zij klachten hebben. Heeft u ervaren dat WormerWonen zich niet goed houdt aan de wet Goed Verhuurderschap? U kunt hierover een melding maken bij het Meldpunt Problemen met Verhuurders van de gemeente Zaanstad.