Ga naar de inhoud
Vernieuwing Plaszoomflats

Nieuwbouw

De vernieuwing van de Plaszoombuurt (Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat) was oorspronkelijk gepland voor 2024. Uit een woonbeleving enquête bleek echter dat de bewoners van de Plaszoomflats open staan voor het naar voren halen van deze vernieuwing.

Intentieverklaring

WormerWonen en de gemeente Wormerland hebben de intentie uitgesproken om alle Plaszoomflats te vernieuwen in de periode 2019 tot 2028. Daarbij wordt voor de Watermuntstraat en de Wollegrasstraat ook de aangrenzende openbare ruimte geherstructureerd. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgesteld is op vrijdag 23 februari 2018 ondertekend door wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur-bestuurder John van Nimwegen.

 

Watermuntstraatflats

De vernieuwing van de Plaszoombuurt is begonnen met de vernieuwing van de Watermuntstraatflats, waar twee moderne, energieneutrale woongebouwen met in totaal 74 sociale huurappartementen zijn gerealiseerd. 14 sociale huurwoningen meer dan in de oude situatie. Op zaterdag 23 oktober 2021 werd het eerste woongebouw met 37 appartementen, aan de kant van de Koningsvarenstraat, opgeleverd. De appartementen worden vanaf oktober 2021 verhuurd. Het tweede woongebouw van 37 appartementen, aan de kant van de Florastraat, werd vanaf december 2021 verhuurd. De laatste sleuteloverdracht vond eind januari plaats. 

 

Gele Lisstraat

De twee appartementengebouwen met in totaal 72 sociale huurwoningen van WormerWonen aan de Gele Lisstraat in Wormer voldoen niet geheel meer aan de kwaliteitseisen van de huidige tijd. Er ligt nu een voornemen om deze te slopen en hiervoor in de plaats 150 woningen terug te bouwen. Het nieuwe bestemmingsplan Noordweg/Gele Lisstraat maakt dit mogelijk. De 150 woningen kunnen gerealiseerd worden doordat de groenstrook aan de achterzijde van de twee huidige flats bij het plangebied wordt getrokken. Hierover zijn op 16 mei 2023 afspraken vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Voor de herontwikkeling van het gebied heeft WormerWonen een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot een mogelijke invulling van het plangebied. Tijdens de informatiemarkt op 22 juni 2023, over het bestemmingsplan, kon u de vernieuwingsplannen inzien. In de plannen komen meerdere woonblokken in verschillende bouwstijlen en met verschillende type woningen; zowel eengezinswoningen als appartementen en zowel koop als huur waarvan minimaal 72 sociale huurwoningen (het aantal in de te slopen flats). De woonblokken bestaan uit maximaal 5 verdiepingen. Het bestemmingsplan heeft een globaal karakter. Pas als het bestemmingsplan is goedgekeurd en een aannemer is gevonden die de plannen verder uitwerkt wordt via een omgevingsvergunning aanvraag (de vroegere bouwvergunning) duidelijk hoe de bouwblokken er exact uit gaan zien. Onderaan deze pagina treft u alle documenten uit de informatiemarkt. 

Tijdens de informatiemarkt hebben we veel bewoners en omwonenden gezien en gesproken. De reacties op de vernieuwingsplannen zijn positief. Wel gaven bewoners en omwonenden de volgende aandachtspunten mee: zorg voor genoeg parkeerplekken, maak een directe ontsluiting op de Koningsvarenstraat rotonde en voorkom te veel schaduwwerking in de omgeving. WormerWonen vindt het fijn dat naast de klankbordgroep alle buurtbewoners meedenken. Deze aandachtspunten worden dan ook meegenomen in de verdere uitwerking van het project. De aansluiting op de rotonde is echter een gemeentelijke aangelegenheid.

Planning vernieuwing Gele Lisstraat
Het bestemmingsplan is door de gemeente ter visie gelegd waarmee de procedure is gestart. U kunt het inzien via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/​. Naar verwachting start de sloop van de Gele Lisstraat op zijn vroegst begin 2025. Een precieze planning kunnen we nu nog niet geven. Deze is afhankelijk van diverse factoren en partijen.

Tijdelijke verhuur Gele Lisstraat
Als er woningen leegkomen op de Gele Lisstraat worden deze door Ad Hoc tijdelijk verhuurd. Heeft u interesse in tijdelijke huur Gele Lisstraat? Neem contact op met Ad Hoc. Mocht u problemen met de tijdelijke verhuur signaleren dan kunt u contact opnemen met Ad Hoc, 020 - 676 04 54 (tussen 8:00 en 12:30), bij spoed via: 0900 - 81 66.

 

Wollegrasstraatflat

Volgens de planning bij de intentieovereenkomst volgt de aanpak van de Wollegrasstraat flats nadat die van de Gele Lisstraat gerealiseerd is. De geplande vernieuwing van de Wollegrasstraat flats heeft door uiteenlopende oorzaken vertraging opgeleverd. Naar verwachting zal de aanpak van de Wollegrasstraatflat pas in 2025 starten.

Deze vertraging is veroorzaakt door zeven maanden vertraging in de bouw van de Watermuntstraat als gevolg van de stikstofcrisis en een latere start van het vernieuwingsplan van de flats aan de Gele Lisstraat. De startdatum van de vernieuwing van de Wollegrasstraatflat is daaraan gekoppeld. 

Tot het zover is houden wij bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte middels nieuwsbrieven en/of informatieavonden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de Wollegrasstraat, werken wij de informatie op deze pagina bij.

 

Meer informatie

Informatie over de nieuwbouw en presentaties die op informatieavonden getoond zijn staan onderaan deze pagina. De nieuwsbrieven die naar aanleiding van deze avonden zijn opgesteld, kunt u daar ook vinden.

 

Project documenten

Watermuntstraat

Gele Lisstraat

Wollegrasstraat

 

Details