Ga naar de inhoud
Vernieuwing Plaszoomflats

Nieuwbouw

De vernieuwing van de Plaszoombuurt (Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat) was oorspronkelijk gepland voor 2024. Uit een woonbeleving enquête bleek echter dat de bewoners van de Plaszoomflats open staan voor het naar voren halen van deze vernieuwing.

 

Intentieverklaring

WormerWonen en de gemeente Wormerland hebben de intentie uitgesproken om alle Plaszoomflats te vernieuwen in de periode 2019 tot 2028. Daarbij wordt ook de aangrenzende openbare ruimte geherstructureerd. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgesteld is op vrijdag 23 februari 2018 ondertekend door wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur-bestuurder John van Nimwegen.

 

Watermuntstraatflats

WormerWonen is als eerste met de bewoners van de Watermuntstraatflats in overleg gegaan. 95 % van de bewoners stemde voor een versnelde sloop van hun flats en het aanbod van WormerWonen om hen te begeleiden naar een nieuwe woning. WormerWonen heeft de Watermuntstraatflats op 2 september 2019 aan bouwbedrijf Van der Gragt over gedragen. Door de stikstof problematiek kon echter pas rond de zomer van 2020 met de daadwerkelijke sloop en opvolgende nieuwbouw worden aangevangen. Op zaterdag 23 oktober 2021 wordt het eerste woongebouw met 37 appartementen, aan de kant van de Koningsvarenstraat, opgeleverd. De appartementen werden vanaf eind oktober 2021 verhuurd. Het tweede woongebouw van 37 appartementen, aan de kant van de Florastraat, werd vanaf december 2021 verhuurd. De laatste sleuteloverdracht vond eind januari plaats.

Watermuntstraatflat Wormer

Plattegronden en huurprijzen

De plattegronden en de huurprijzen van de appartementen in de Watermuntstraat vindt u hieronder in de brochure. Mocht u onraad bespeuren bij de flats dan kunt u bellen met bouwbedrijf Van der Gragt, telefoonnummer 075 – 687 1851. Voor niet spoedeisende vragen kunt u een email sturen aan watermunt@vdgragt.nl.

 

Gele Lisstraatflats

Het vernieuwingsbesluit van de Gele Lisstraatflats is uitgesteld tot 1 mei 2022. De reden hiervoor is de latere oplevering en verhuur van de nieuwbouw aan de Watermuntstraat. 

Naar verwachting start de aanpak in de Gele Lisstraat op zijn vroegst volgend jaar, in 2023. Een precieze planning kunnen we nu nog niet geven. Deze is afhankelijk van diverse factoren en partijen.

Als er woningen leegkomen op de Gele Lisstraat zal Ad Hoc deze voor WormerWonen tijdelijk verhuren. Mocht u problemen met de tijdelijke verhuur signaleren dan kunt u contact opnemen met Ad Hoc, 020 - 676 04 54 (tussen 8:00 en 12:30), bij spoed via: 0900 - 81 66.

Interesse in tijdelijke huur Gele lisstraat?

Neem contact op met Ad Hoc.

 

Wollegrasstraatflat

Volgens de planning bij de intentieovereenkomst volgt de aanpak van de Wollegrasstraat flats nadat die van de Gele Lisstraat gerealiseerd is. De geplande vernieuwing van de Wollegrasstraat flats heeft door uiteenlopende oorzaken vertraging opgeleverd. Naar verwachting zal de aanpak van de Wollegrasstraatflat pas in 2025 starten.

Deze vertraging is veroorzaakt door zeven maanden vertraging in de bouw van de Watermuntstraat als gevolg van de stikstofcrisis en een latere start van het vernieuwingsplan van de flats aan de Gele Lisstraat. De startdatum van de vernieuwing van de Wollegrasstraatflat is daaraan gekoppeld. 

Tot het zover is houden wij bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte middels nieuwsbrieven en/of informatieavonden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de Wollegrasstraat, werken wij de informatie op deze pagina bij.

 

Meer informatie

Informatie over de nieuwbouw en presentaties die op informatieavonden getoond zijn staan onderaan deze pagina. De nieuwsbrieven die naar aanleiding van deze avonden zijn opgesteld, kunt u daar ook vinden.

 

Project documenten

 

Details

Aantal woningen 74
Status Oplevering 23 oktober