Ga naar de inhoud

PERSBERICHT

Wormerland, 12 oktober 2023

Per 1 januari 2024 krijgt woningcorporatie WormerWonen een nieuwe directeur-bestuurder. John van Nimwegen, de huidige directeur-bestuurder van WormerWonen, heeft eerder dit jaar bij de raad van commissarissen aangegeven per 1 januari zijn functie te willen neerleggen. In Cécile Engelsma, het huidige hoofd Wonen van de corporatie, heeft de corporatie een enthousiaste opvolger gevonden.

“Wij zijn John van Nimwegen zeer erkentelijk voor wat hij als directeur-bestuurder met alle collega’s binnen WormerWonen heeft gerealiseerd en zijn blij dat hij na 1 januari 2024 nog een half jaar voor WormerWonen beschikbaar blijft om een aantal projecten verder af te ronden” aldus Michiel Heerkens, voorzitter van de raad van commissarissen. “In de afgelopen jaren zijn door de corporatie bijzonder mooie projecten gerealiseerd, zoals de Molenbuurt, de Amandelbloesem, en de Halm. Vernieuwingsplannen voor de Gele Lisstraat en het tweede deel van de Molenbuurt naderen hun uitvoering. Ook de verduurzaming van de bestaande woningen loopt voorspoedig. John laat een financieel gezonde corporatie achter met gemiddeld de laagste huurprijzen in de regio.”

Ook over de opvolger toont Heerkens zich tevreden. “Cécile Engelsma hebben wij in de afgelopen jaren leren kennen als een bevlogen volkshuisvester. Zij werkt ook al jaren bij woningcorporaties en heeft daar verschillende functies vervuld. Cecile heeft daarnaast het voordeel dat zij al bekend is met het personeel en veel huurders van WormerWonen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij in haar nieuwe rol de ingeslagen weg van WormerWonen door zal zetten en goede resultaten zal bereiken voor de volkshuisvesting.”