Ga naar de inhoud

Wellicht heeft u recentelijk via verschillende mediakanalen vernomen over de stijging van de WOZ-waarde van huurwoningen. Wij begrijpen dat deze berichtgeving vragen kan oproepen over de mogelijke invloed op de huurprijs van uw woning. Voor velen is dit een complex onderwerp en daarom willen wij u graag duidelijkheid verschaffen over de mogelijke gevolgen van een stijgende WOZ-waarde voor u als huurder.

Wat is WOZ-waarde?
De WOZ-waarde staat voor de 'Waardering Onroerende Zaken'. De gemeente bepaalt de waarde van een woning door een taxatie. Deze WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en gaat uit van het bedrag dat de woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. De waarde die wordt vastgesteld wordt gebruikt als basis voor verschillende belastingen en heffingen en heeft in bepaalde gevallen invloed op de maximale huurprijs van een huurwoning.

Stijging WOZ-waarde heeft geen invloed op huurprijs van zittende huurder
Voor huurders is de WOZ-waarde relevant omdat WormerWonen deze waarde gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen volgens het woningwaarderingsstelsel. Echter, voor zittende huurders heeft een stijging van de WOZ-waarde niet direct gevolgen voor de huurprijs. Pas wanneer een nieuwe huurder de woning betrekt wordt de WOZ-waarde volgens het puntenstelsel meegenomen in het bepalen van een nieuwe huurprijs.  

Hoe is de huurprijs van uw woning opgebouwd?
De huurprijs van uw woning wordt vastgesteld aan de hand van een puntenstelsel, beter bekend als het woningwaarderingstelsel. Verschillende aspecten van de woning, zoals de grootte, het aantal kamers, het energielabel en de WOZ-waarde, worden beoordeeld en krijgen een bepaald aantal punten toegekend. Het totale aantal behaalde punten bepaalt de maximale huurprijs van de woning. Deze maximale huurprijs sluit aan op de kwaliteit, locatie en populariteit van de woning.

Huurbeleid van WormerWonen
WormerWonen wil de huurprijzen van haar woningen zo laag mogelijk houden, zodat de woningen betaalbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen. Eind 2023 had daarom bijna 95% van haar sociale huurwoningen een huurprijs van minder dan 73% van de maximale huurprijs die gevraagd mag worden. Hiermee heeft WormerWonen de laagste huren in de regio. De Rijksoverheid bepaalt jaarlijks met hoeveel procent de huur van een (sociale) huurwoning maximaal mag stijgen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning
In februari of maart ontvangt elke eigenaar en huurder van de gemeente een brief over gemeentelijke heffingen. In deze brief staat ook de WOZ-waarde van uw woning vermeld.

Als eigenaar controleert WormerWonen jaarlijks zorgvuldig de nieuwe opgelegde WOZ-waarden en dient bezwaar in als  daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als wij denken dat de waarde van de woning te hoog is ingeschat in vergelijking met vergelijkbare panden in de buurt. Als u als huurder het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning kunt u, binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking, zelf ook  bezwaar maken bij uw Gemeente via www.cocensus.nl. Cocensus is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten en regelt alle belastingaanslagen voor deze gemeenten.