Ga naar de inhoud

Kijken jullie weer mee naar een paar leuke feiten uit het jaarverslag? Dit keer kijken we naar ons milieu!

WormerWonen werkt hard aan het verduurzamen van haar woningen. Zo heeft WormerWonen in 2019 project Groen, Gewoon Doen! gestart waarbij er op geselecteerde eengezinswoningen en op wooncomplexen zonnepanelen geplaatst worden. In het kader van dit project heeft WormerWonen in 2022 maar liefst bijna 1300 zonnepanelen geplaatst. In totaal liggen er nu al meer dan 5.000 zonnepanelen op de daken van woningen van WormerWonen. Ook zijn er nog 160 woningen in voorbereiding genomen voor het aanleggen van zonnepanelen in 2023.

Daarnaast kan de verduurzaming van woningen door de afschaffing van de verhuurdersheffing nog een stapje sneller. We zijn van plan om ruim 300 extra woningen in 2023 en 2024 versneld van het gas af te halen. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2022 direct getroffen. In juni van dit jaar is de verduurzaming begonnen op het Ketelhuisterrein in Wormer. Inmiddels wordt binnen WormerWonen gesproken over de versnelde verduurzaming van nog eens 78 woningen daar bovenop. Het besluit daarover wordt in september genomen.

Woningen van WormerWonen hebben gemiddeld een energielabel B. WormerWonen heeft nog wel een aantal woningen met een energielabel E, F, G of H. Dit betreft slechts (nog) een klein aantal woningen. WormerWonen onderzoekt hoe deze woningen het beste kunnen worden verduurzaamd om het energielabel te verbeteren en de woningen óók energiezuiniger te maken.