Ga naar de inhoud

Als huurder kunt u eens in de 3 jaar zand aanvragen om uw erf (bestrating) op te hogen. U kunt 3, 4 of 5 m³ aanvragen. U gebruikt het zand om het standaard bestraatte gedeelte van uw erf op te hogen. Meestal gaat het om een pad van 3 tegels breed vanaf de voor- of achterdeur naar de poort of stoep.

U vraagt zand aan via onze receptie: (075) 642 64 21
Onze klantenservice regelt voor u dat Jansen Tuinmaterialen de opdracht krijgt om zand te leveren. Na de aanvraag wordt u gebeld door de firma Jansen en kunt u samen afspreken wanneer zij het zand leveren. De firma Jansen lost het zand aan de openbare weg zo dicht mogelijk bij uw woning.

In uitzonderlijke situaties kunt u zakjes zand aanvragen
Een uitzonderlijke situatie is bijvoorbeeld een plotselinge verzakking bij de gevel waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dan is het mogelijk om een kleine hoeveelheid zand in zakken aan te vragen. Ook nu neemt u contact op met onze klantenservice. U kunt deze zelf bij bv Gamma ophalen en de bon bij ons indienen voor een maximum van 15 zakjes.