Ga naar de inhoud
Medehuurderschap

Gaat u samenwonen? Dan is uw partner niet automatisch medehuurder. U blijft de hoofdhuurder. Uw partner heeft geen rechten en plichten in uw woning (zolang u geen geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen). Uw partner heeft dan in geval van bijvoorbeeld overlijden geen recht op de woning. Uw partner moet zich wel op uw adres inschrijven. Dit doet u bij de gemeente.

U kunt na twee jaar samenwonen medehuurderschap aanvragen bij WormerWonen.  Hier zijn wel een paar voorwaarden voor:

  • U heeft een samenlevingscontract.
  • U vraagt toestemming aan ons.
  • U laat aan ons zien dat uw partner al minstens 2 jaar op uw adres staat ingeschreven. Dit kunt u doen door een uittreksel op te vragen uit de Basisregistratie Personen. U doet dit bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente. Het uittreksel is een overzicht waarop staat wie er op uw adres staan ingeschreven en vanaf wanneer.


Als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aanvraagt hoeft u niets te regelen. Vanaf de dag van huwelijk of registratie is uw partner automatisch medehuurder.

Een inwonend kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een ouder/kind relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind niet voor altijd bij zijn ouders wonen maar gaat het op een gegeven moment het huis uit. Ten aanzien van een broer en zus geldt hetzelfde. Ook hier is het aannemelijk dat één van de twee personen de woning verlaat.

Een kind kan wel medehuurderschap aanvragen als er sprake is van de voorwaarde dat het kind minimaal 35 jaar oud is en zijn hele leven aantoonbaar in de woning van zijn vader of moeder gewoond heeft.