Ga naar de inhoud
Doorstroomregeling 65+

Bent u 65+ en denkt u er wel eens over na om te verhuizen naar een kleinere of gelijkvloerse woning? Bent u vanwege uw leeftijd op zoek naar een woning die beter past bij uw woonwensen? Hiervoor is recentelijk een speciale 65+ doorstroomregeling opgezet. Dit verhuisvoordeel helpt u om de stap te zetten naar een andere woning die beter bij u past. Op deze pagina leest u hier alles over.

Voor oudere huurders (65+) met een verhuiswens is een tijdelijke verhuisregeling getroffen. Deze regeling is tot stand gekomen door een samenwerking tussen acht woningcorporaties en hun huurdersorganisaties die zich inzetten voor de doorstroming van oudere huurders.

Het betreft een 65+ verhuisvoordeel wat inhoudt dat zij voorrang krijgen op 150 geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen. Ook nemen zij daarbij hun 'oude' huurprijs mee en krijgen ze een verhuissubsidie van 1000,-. De nieuwe regeling was van kracht voor de duur van één jaar, maar is wegens succes met een half jaar verlengt tot 1 januari 2024. 

45% van de 65+-huishoudens woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Vaak zijn dit eengezinswoningen met een trap en meer kamers dan ze gebruiken. Een groot deel van deze huishoudens heeft een verhuiswens naar een kleinere woning die beter bij hun woonbehoefte past (gelijkvloers, kleiner, dichtbij voorzieningen, dichtbij sociaal netwerk etc.). De 65+-regeling is in het leven geroepen om via een regionale aanpak de drempels voor ouderen om te verhuizen weg te nemen.

Voor de 150 geselecteerde woningen is er door de corporaties natuurlijk gekeken naar de geografische spreiding en diversiteit van de woningen. Er worden zowel woningen in seniorencomplexen als woningen in gemengde complexen aangeboden. Ook wordt het door deze regeling makkelijker gemaakt om van de ene naar de andere woningcorporatie te verhuizen of van de ene naar de andere gemeente.

Namens de deelnemende gemeenten zegt Wethouder Songül Mutluer, voorzitter van het regionale portefeuille overleg Wonen:

“Het aantal 65-plussers in onze regio zal mogelijk groeien van 66.200 in 2019 naar 85.200 personen in 2030. Veel van hen hebben een woning die op termijn niet meer past bij hun behoeftes. Terwijl een fijne, passende woning dichtbij voorzieningen juist zo belangrijk is om prettig ouder te worden. Des te meer reden om de samenwerking in de regio te versterken en ouderen hierin beter te ondersteunen. Daarnaast komen er zo woningen vrij voor andere woningzoekenden. Dat is met de woningnood natuurlijk ook heel welkom. Een passende woning voor iedereen, daar gaat deze regionale samenwerking zeker aan bijdragen. Uiteraard gaan we het succes van de regeling evalueren en mogelijkheden verkennen om de samenwerking na een jaar te verlengen en uit te breiden.”

 

Voor wie is deze doorstroomregeling van kracht?
De regeling geldt voor huishoudens die bestaan uit maximaal twee volwassen personen (alleen of met partner, geen inwonende kinderen), en minimaal een lid van het huishouden is 65 jaar of ouder. Zij huren nu een corporatiewoning in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Bij verhuizing laten zij deze woning leeg achter. Het huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen. 

Inkomensgrenzen:

  • 1 persoonshuishouden € 44.035
  • 2- en 3 persoonshuishoudens € 48.625

Hoe komt u in aanmerking?
De woningcorporaties selecteren de woningen voor deze regeling die zij aanbieden via de woonruimteverdeelsystemen. Huurders die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich vanaf deze datum via de eigen inschrijving in Woningnet of Woonmatch Waterland en in Oostzaan via de inschrijving bij WOV registreren voor 65+Verhuisvoordeel.

De woningen zullen via WoningNet worden geadverteerd met de aanduiding dat de woning voorrang geeft aan 65-plussers en valt onder de nieuwe 65+-verhuisregeling

Vragen of meer informatie?
Meer informatie op www.zaanstad.nl, zoekterm ‘Verhuisvoordeel’.