Ga naar de inhoud

De berichtenreeks over ons jaarverslag komt alweer ten einde. Vandaag delen we de laatste infographic over de kosten die WormerWonen heeft als woningcorporatie.

WormerWonen is graag transparant naar haar huurders. Wij laten jullie daarom graag zien waar de huur naartoe gaat. We letten goed op de kosten, waardoor we een grote investeringsruimte overhouden voor het bouwen van nieuwe woningen in de toekomst. Met het oog op de bouwplannen van Minister Hugo de Jonge, en onze doelstelling in het verlengde daarvan om in 5 jaar tijd 500 woningen te bouwen, is die investeringsruimte hard nodig. Daarnaast heeft WormerWonen grote verduurzamingsplannen waar ook geld voor nodig is. Deze kosten worden daarom (deels) doorberekend aan de huurder, maar doordat de woningen energiezuiniger worden door de verduurzamingsmaatregelen ziet de huurder de investering vanzelf terug in de woonlasten en op de bankrekening.

Maar naast het bouwen van nieuwe woningen en de verduurzamingsplannen, heeft WormerWonen natuurlijk ook nog andere kosten zoals onderhoudskosten, belastingen en heffingen en rente die de organisatie aan het Rijk moet betalen, maar ook personeelslasten en andere organisatie kosten.