PERSBERICHT

WormerWonen biedt huurders energiebesparende producten aan  

Wormerland, 12 november 2022 

Huurders hebben tijdens een energiemarkt op 12 november in De Stoomhal in Wormer uitleg en advies gekregen over gas- en energiebesparende producten en maatregelen. Ook kregen zij van WormerWonen gratis, handige zélf aan te brengen materialen mee voor thuis zodat zij op korte termijn kosten kunnen besparen.  

Gratis energiebesparende producten voor huurders van WormerWonen  
Het stookseizoen is weer begonnen en ook huurders van WormerWonen merken dit in hun portemonnee door de oplopende stook- en energiekosten. Zeker bij huurders met een laag inkomen heerst veel onrust over de hoge energierekening. Dat bleek ook wel uit het aantal mensen dat naar de energiemarkt is gekomen. Zeker 600 huurders kwamen erop af. Zuinig omgaan met gas en energie is dan ook noodzakelijker dan ooit. Met kleine aanpassingen in huis kunnen mensen direct al flink besparen. Alleen weten ze vaak niet waar ze de meeste winst mee kunnen behalen. Hierover hebben ze tijdens de energiemarkt uitleg en advies gekregen. Naast medewerkers van WormerWonen was er ook een energiecoach van gemeente Wormerland aanwezig. Elk huishouden kon tot een bepaald bedrag energiebesparende producten ophalen zoals een waterbesparende douchekop, ledlampen, radiatorfolie of een tochtstopper. Huurders van WormerWonen konden zelf kiezen waar ze het meest behoefte aan hebben.  

Harold Halewijn, energiecoach: “Gemeente Wormerland heeft samen met WormerWonen inwoners van Wormerland opgeleid tot energiecoach. Energiecoaches delen hun kennis om met kleine maatregelen de energiekosten omlaag te brengen. Samen is veel mogelijk!”  

WormerWonen zet verduurzaming van bestaande woningen in hogere versnelling  
WormerWonen is al jaren bezig haar bezit te verduurzamen. Het afschaffen van de verhuurdersheffing is landelijk aanleiding geweest voor het maken van Nationale Prestatieafspraken. Ook hierin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het verduurzamen van corporatiebezit. Gezien de verschillende (internationale) ontwikkelingen heeft WormerWonen besloten vaart te maken met de verduurzaming door in 2023 en 2024 ruim 300 woningen versneld van het gas af te halen.   

Eerst gaan we de concepten testen en de resultaten monitoren. Op basis van de uitkomsten gaan we met bewoners via bewonersavonden in gesprek en gaan we kijken of aanpassingen noodzakelijk zijn. Vervolgens hopen we in hoog tempo de ruim 300 huishoudens all-electric te kunnen maken. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee!  

‘WormerWonen heeft met de huurdersvereniging afgesproken om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken’ aldus directeur John van Nimwegen. Helaas kunnen we niet alle woningen in een keer verduurzamen, maar de komende jaren worden honderden woningen extra aangepakt. We zijn op de goede weg.’  

news-image_2780