Ga naar de inhoud

De gemeente Wormerland heeft gisteren samen met Woningstichting WormerWonen het convenant ‘Vroegsignalering schulden Wormerland’ ondertekend. Het convenant is gebaseerd op de landelijke Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Sinds 1 januari 2021 is het de wettelijke taak van gemeenten om een preventieve aanpak in het vroeg signaleren van schulden te voeren.
Dit houdt in dat signalen van betalingsachterstanden door corporaties en nutsbedrijven bij de gemeente worden gemeld. Op basis van deze signalen neemt de gemeentelijke schuldhulpverlening contact op met de betreffende inwoner, om problematische schulden te voorkomen.

 

De gemeente heeft nu als eerste met WormerWonen deze samenwerking vastgelegd in een convenant. Dit convenant draagt eraan bij dat de privacy van de inwoners beschermd wordt..

Wethouder Kees van Waaijen: “Het niet betalen van de huur staat vaak niet op zichzelf. Meestal zijn er meer financiële problemen en spelen er andere zaken een rol. We moeten ons gezamenlijk richten op de aanpak van het echte probleem.”

John van Nimwegen van WormerWonen: “Wij zoeken direct contact met onze huurders als er een betalingsachterstand dreigt. In overleg komen we doorgaans tot goede afspraken, waarmee problematische schulden worden vermeden. Wij hebben echter geen zicht op schulden bij andere leveranciers, zoals postorderbedrijven. Daarom is het goed dat de gemeente een totaaloverzicht heeft. Een extra vangnet voor mensen die het financiële overzicht dreigen te verliezen.”

Vroegsignalering voorkomt dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden. Daar probeert de overheid zijn burgers voor te beschermen. De gemeente kiest altijd voor een passende aanpak in overleg met de inwoner.

Noot voor de redactie:

* Bijgevoegde foto’s zijn vrij van rechten beschikbaar gesteld door de gemeente Wormerland. Publicatie is echter alleen toegestaan bij berichtgeving in de context van dit persbericht.

Vlnr John van Nimwegen (WormerWonen) en wethouder Kees van Waaijen