Ga naar de inhoud
Geschiedenis

Van bouwvereeniging tot woningstichting

1912: De oprichting van “Bouwvereeniging Wormer”

Wormer is een dorp met ruim 2.000 inwoners. Het dorp is niet groter dan een smalle straat. Het ligt tussen weilanden, sloten, boomgaarden en tuinen. Zandpaden, landweggetjes en bruggetjes verbinden de huizen en de molens met elkaar. De oprichtingsvergadering van “Bouwvereeniging Wormer” vindt plaats op 23 februari 1912. Het aandelenkapitaal is slechts 175 gulden. Eind 1912 bouwt aannemer Klopper  de eerste 29 woningen. Zo ontstaat de Eendrachtstraat. Meneer Wakker is de huurophaler. Hij krijgt 7 cent per woning per week.


1945: De grote groei van de vereniging

Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een groot woningtekort in Wormer. Het bezit van de bouwvereniging groeit dan heel snel. Van 86 woningen groeit de bouwvereniging binnen 20 jaar met bijna 500 nieuwe woningen, waaronder de eerste flats in Wormer aan de Fortuinstraat en de Spatterstraat. Ook de professionaliteit ontwikkelt in deze periode. Vanaf de oprichting bestuurden vrijwillige pioniers de vereniging. Maar vanaf de jaren 60 verandert dat. Naast een dagelijks en een algemeen bestuur roept de bouwvereniging een Raad van Toezicht in het leven. Ook de naam van de bouwvereniging verandert vanaf 1966 in Woningbouwvereniging Wormer. In 1966 wordt ook de eerste ledenvergadering gehouden.


2000: De oprichting van huurdersvereniging “Huurders voor Huurders”

Vanaf 1995 zijn corporaties niet langer financieel verbonden met de overheid. Dit verandert de rol van de woningbouwvereniging én van de huurders. Daarom wordt in 2000 de huurdersvereniging “Huurders voor Huurders” opgericht. Het doel van de huurdersvereniging is om onafhankelijk van de woningbouwvereniging voor de belangen van de huurders op te komen.


Sinds 2002: De veranderingen in naam en rechtsvorm

In 2002 wordt de vereniging een stichting: Woningstichting Wormer. In 2008 verandert de naam naar WORMERWONEN. In 2013 fuseert woningbouwvereniging Jisp met WORMERWONEN. Vanaf dat moment schrijven wij onze naam als WormerWonen. In 2015 heeft WormerWonen het seniorencomplex Amandelbloesem in Wormerveer overgenomen. Op dit moment hebben wij ruim 2.100 woningen in Wormerland en Zaanstad. WormerWonen is vanaf december 2016 gevestigd  aan de Mercuriusweg 1 in Wormer.

Lees meer over de geschiedenis van WormerWonen in onderstaande publicaties:

90 jaar Woningbouwvereniging Wormer

De Eendrachtstraat 1913 - 1983