Ga naar de inhoud

Voor wie graag persoonlijk zijn vragen wilt stellen over het nieuwe woonruimte verdeelsysteem dat per 16 januari ingaat, zijn door heel Zaanstad en in Wormer en Oostzaan ‘live’ spreekuren georganiseerd. Tussen 16 januari en 14 april kan je bij de Sociale Wijkteams en de Bieb terecht voor al je vragen over het nieuwe puntensysteem. Scan de QR-code voor een overzicht van alle tijden en locaties of kijk op: wonen.zaanstad.nl.

Meer informatie over de nieuwe regels? Lees het op https://socialehuurwoningzoeken.nl/