Ga naar de inhoud

Net als vorig jaar hebben we weer een reeks illustraties laten maken met de leukste en meest interessante cijfers en weetjes uit ons jaarverslag. Vandaag bekijken we onze verhuringen in 2021.

In deze illustratie ziet u de gemiddelde wachttijd per gemeente en leeftijdscategorie op basis van toewijzing via reguliere verhuur via WoningNet. De wachttijd omvat de tijd in jaren waarop de huurder gemiddeld heeft gewacht vanaf het moment van inschrijven bij WoningNet tot het accepteren van een nieuwe woning.

In 2021 is één woning toegewezen aan iemand met een ergonomische beperking. Acht woningen zijn toegewezen aan bewoners met een sociaal-medische urgentie (deze urgentie ontstaat bij een woningzoekende met ernstige nood voor een woning, bijvoorbeeld wanneer een gezin met kinderen op straat dreigt te komen). Tot slot kregen de bewoners van de Gele Lisstraat allemaal een stadsvernieuwingsurgentie omdat op termijn de woningen op de Gele Lisstraat worden vernieuwd. Uiteindelijk is 17,9% van de opnieuw verhuurde woningen toegewezen aan bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie. De woningen die ‘anders’ werden verhuurd betreffen woningen die direct bemiddeld werden ten behoeve van vergunninghouders en bewoners die onderling van woning ruilden.

Lees hier het volledige jaarverslag.