Als huurder van WormerWonen vraagt u zich waarschijnlijk wel eens af wat WormerWonen nou precies doet met de maandelijkse huur die u betaalt. Dat hebben we voor u in een overzicht gezet (zie afbeelding).

Een groot deel gaat naar de overheid door verschillende belastingen, heffingen en rente. En een ander groot deel wordt besteed aan reparaties en het planmatig onderhoud. Samen vormen deze twee meer dan de helft van de uitgaven. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de personeelslasten en andere organisatiekosten zoals apparatuur. Het resterende bedrag dat overblijft is investeringsruimte. Dit wordt gebruikt om voor het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van ons bezit. 

Voor de verduurzaming van onze woningen, is WormerWonen actief bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor is zij in 2018 het verduurzamingsproject Groen, Gewoon Doen! gestart. In de afgelopen jaren zijn er al maar liefst in totaal 3900 zonnepanelen geplaatst, waarvan 787 in 2021. Dit heeft u kunnen lezen in het jaarverslag in beeld: ons milieu 2021.  

Bekijk hier de complete infographic.