Ga naar de inhoud
Activiteitenoverzicht Zaans Stadsblad

Met dit overzicht informeert WormerWonen één keer in de twee maanden de inwoners van Zaanstad en Wormerland over haar ontwikkelingen en activiteiten in de volkshuisvesting. Tot voorkort kon men in het Wormerlandse magazine Aktief lezen waar WormerWonen zich zoal mee bezighield, maar Aktief wordt niet langer uitgegeven. Gezien de toenemende activiteiten en het groeiende woningbezit van WormerWonen in Zaanstad, biedt het Zaans Stadsblad een mooie plek om onze projecten en activiteiten uit te lichten. 

Activiteitenoverzicht Zaans Stadsblad april 2023

Het eerste activiteitenoverzicht van WormerWonen in het Zaans Stadsblad vind je in de krant van week 14. Het Zaans Stadsblad is een huis-aan-huis blad met lokaal nieuws uit de buurt. In dit eerste overzicht delen we de voortgang van een aantal nieuwb…

Meer informatie